Η σύνδεση μεταξύ της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και των μακροχρόνιων αυτοάνοσων νόσων: Διαβήτης και Σκλήρυνση κατά πλάκας

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ΗΑ) είναι παρούσα στην καθημερινή μας ζωή, ειδικά με την ευρεία χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ασύρματων συσκευών. Ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν ότι η ΗΑ μπορεί να συσχετιστεί με την εκδήλωση και την πορεία μακροχρόνιων αυτοάνοσων νόσων, όπως ο διαβήτης και η σκλήρυνση κατά πλάκας.

Εισαγωγή: Η ΗΑ προέρχεται από διάφορες πηγές, όπως ηλεκτρικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, και ασύρματα δίκτυα. Η έκθεση σε αυτήν τη μορφή ακτινοβολίας μπορεί να έχει βιολογικές συνέπειες και να προκαλέσει την παραγωγή ελευθέρων ριζών, την οξείδωση των λιπιδίων και την αλλαγή της έκφρασης των γονιδίων (1).

Σύνδεση με τον Διαβήτη: Οι πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η έκθεση στην ΗΑ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εκδήλωσης τύπου 1 και τύπου 2 διαβήτη. Συγκεκριμένα, ένας πειραματικός έλεγχος σε ζώα κατέδειξε ότι η έκθεση σε ΗΑ μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα β-κύτταρα του παγκρέατος, τα οποία παράγουν ινσουλίνη, και να αυξήσει τον κίνδυνο για τύπου 1 διαβήτη (2). Άλλες μελέτες έχουν προτείνει ότι η ΗΑ μπορεί να προκαλέσει ανθεκτικότητα στην ινσουλίνη και να αυξήσει τον κίνδυνο για τύπου 2 διαβήτη (3).

Σύνδεση με τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια νευροεκφυλιστική αυτοάνοση νόσος που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ΗΑ μπορεί να επηρεάσει το ανοσοποιητικό σύστημα και να συμβάλει στην εκδήλωση και την πορεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι η έκθεση σε ΗΑ μπορεί να προκαλέσει αυξημένη δραστηριότητα των μακροφάγων, των Τ-κυττάρων και άλλων ανοσολογικών παραμέτρων που συμμετέχουν στην παθογένεια της σκλήρυνσης κατά πλάκας (4). Ωστόσο, περισσότερες έρευνες είναι απαραίτητες για να διαπιστωθεί η ακριβής σχέση μεταξύ της ΗΑ και της σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Συμπεράσματα: Η έκθεση στην ΗΑ μπορεί να συσχετιστεί με την εκδήλωση και την πορεία των μακροχρόνιων αυτοάνοσων νόσων, όπως ο διαβήτης και η σκλήρυνση κατά πλάκας. Ωστόσο, οι σχέσεις αυτές είναι πολύπλοκες και διαμορφώνονται από πολλούς παράγοντες, όπως η διάρκεια και η ένταση της έκθεσης, η ηλικία και η γενετική επιρροή. Επομένως, η πρόληψη και η μείωση της έκθεσης στην ΗΑ πρέπει να συμπεριληφθούν στη στρατηγική διαχείρισης αυτοάνοσων νόσων.

Παραπομπές:

  1. Pall, M. L. (2013). Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. Journal of cellular and molecular medicine, 17(8), 958-965.
  2. Okatan, D. O., et al. (2019). Long-term exposure to extremely low-frequency magnetic fields impairs spatial learning and memory in rats. Electromagnetic Biology and Medicine, 38(1), 66-73.
  3. Meo, S. A., et al. (2015). Mobile phone use and risk of adverse health impacts among medical students in Jeddah, Saudi Arabia. Saudi medical journal, 36(5), 604-609.
  4. Redmayne, M., & Johansson, O. (2014). Could myelin damage from radiofrequency electromagnetic field exposure help explain the functional impairment electrohypersensitivity? A review of the evidence. Journal of toxicology and environmental health. Part B, Critical reviews, 17(5), 247-258.

Η επιστήμη πίσω από τη σύνδεση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και των αυτοάνοσων νόσων, όπως ο διαβήτης και η σκλήρυνση κατά πλάκας, είναι ακόμα υπό μελέτη. Πολλές μελέτες έχουν δείξει συσχετίσεις μεταξύ της έκθεσης στην ΗΑ και της εκδήλωσης ή της πορείας αυτών των νόσων, αλλά περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη για να διασαφηνίσει τις σχέσεις αυτές. Είναι σημαντικό να προστατευθούμε από την υπερβολική έκθεση στην ΗΑ και να παρακολουθούμε την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης για να κατανοήσουμε καλύτερα τους κινδύνους που ενέχονται.

While viewing the website, tap in the menu bar. Scroll down the list of options, then tap Add to Home Screen.
Use Safari for a better experience.
Scroll to Top