Η επείγουσα ανάγκη μιας τεχνολογικής επανάστασης μετά την πανδημία

Μια νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT Health) υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη μιας τεχνολογικής επανάστασης μετά την πανδημία, αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και τις ψηφιακές εφαρμογές, για να αποσυμπιέσει τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ τα επόμενα δέκα χρόνια.

Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την ΕΕ αντιμετωπίζουν αυξανόμενη ζήτηση καθώς αυξάνεται η μακροζωία, με ένα στα τέσσερα άτομα στην Ευρώπη να εκτιμάται ότι θα είναι άνω των 65 ετών έως το 2050.

Η έκθεση του EIT Health καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χρειάζονται επειγόντως λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακές λύσεις για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, καθώς, χωρίς σημαντικές διαρθρωτικές και μετασχηματιστικές αλλαγές, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης θα καταστούν μη βιώσιμα και θα απειληθεί η ευρωπαϊκή υπόσχεση για καθολική υγειονομική περίθαλψη.

Τεχνητή Νοημοσύνη και Ψηφιακές λύσεις στην υγειονομική περίθαλψη

Η έκθεση προσδιορίζει μια σειρά τομέων εστίασης που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 , προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας στην υγειονομική περίθαλψη.

Ο Jan-Philipp Beck, Διευθύνων Σύμβουλος του EIT Health δήλωσε: «Το αποτέλεσμα της έκθεσης της AI ThinkTank μας έδωσε σαφή και συνεπή μηνύματα σχετικά με τον τρόπο προώθησης της τεχνολογίας AI και της τεχνολογίας στα ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Γνωρίζουμε ήδη ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει την υγειονομική περίθαλψη, αλλά πρέπει να εργαστούμε γρήγορα και συνεργατικά για να την ενσωματώσουμε στις τρέχουσες ευρωπαϊκές δομές υγειονομικής περίθαλψης».

«Η πρόκληση της πανδημίας βοήθησε αναμφίβολα στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, της υιοθέτησης και της κλιμάκωσης της τεχνητής νοημοσύνης»

Jan-Philipp Beck, Διευθύνων Σύμβουλος του EIT Health
Η επείγουσα ανάγκη μιας τεχνολογικής επανάστασης μετά την πανδημία

«Η πρόκληση της πανδημίας βοήθησε αναμφίβολα στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, της υιοθέτησης και της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι ενδιαφερόμενοι αγωνίστηκαν για την παροχή γρήγορης και εξ αποστάσεως φροντίδας. Ωστόσο, αυτή η δυναμική πρέπει να διατηρηθεί για να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης είναι ενσωματωμένα μακροπρόθεσμα και θα τους βοηθήσουν να προετοιμαστούν για το μέλλον – κάτι που θα ωφελήσει όλους μας».

Κυριότερες συστάσεις

Οι βασικές συστάσεις περιλαμβάνουν τη βελτίωση της συνεργασίας και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ, τη δημιουργία υφιστάμενων δικτύων και υποδομών για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης, τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων και την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών μοντέλων βασισμένων στην αξία που ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη και αναγνωρίζει τη μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση κόστους.

Σε επίπεδο ΕΕ, το EIT Health πιέζει επίσης για μια πιο ισχυρή υποδομή δεδομένων για την Ευρώπη, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να μοιράζονται δεδομένα. Αυτό θα επέτρεπε στους ειδικούς να εντοπίζουν ασθένειες, να διαγιγνώσκουν ταχύτερα και να αναπτύσσουν νέες και βελτιωμένες λύσεις που βασίζονται σε Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Οι ανισορροπίες και οι ελλείψεις στο εργατικό δυναμικό της υγείας αποτελούν επίσης μείζονα ανησυχία στην ευρωπαϊκή περιοχή και υπάρχει επείγουσα ανάγκη όχι μόνο να προσελκύσουμε, να εκπαιδεύσουμε και να διατηρήσουμε περισσότερους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, αλλά και να διασφαλίσουμε ότι ο χρόνος τους χρησιμοποιείται όταν προσθέτει περισσότερη αξία – φροντίδα των ασθενών .

Η έκθεση τονίζει ότι οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας μπορούν να ωφελήσουν πολύ τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Ο συνδυασμός των δεδομένων (data) των “EIT Health” και “McKinsey & Company” που δημοσιεύθηκαν το 2020 υπογράμμισαν ότι ο αυτοματισμός τεχνητής νοημοσύνης (AI) θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανακούφιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού, να επιταχύνει την έρευνα και τις εξελίξεις των σωστικών θεραπειών και να μειώσει το χρόνο που δαπανάται για διοικητικά καθήκοντα.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT Health) θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα ιδρύματα για προσαρμογή και μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην αναβάθμιση και τον επαναπροσδιορισμό του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης.

Πηγή: healtheuropa.eu

Scroll to Top