Πώς η Συνεχής Παρακολούθηση της Γλυκόζης Βοηθά στον Διαβήτη Τ1

Η Σημασία της Συνεχούς Παρακολούθησης της Γλυκόζης στη Διαχείριση του Διαβήτη Τ1

Όταν μιλάμε για τον διαβήτη τύπου 1, η σωστή παρακολούθηση της γλυκόζης στο αίμα είναι κρίσιμη. Μια πρόσφατη μελέτη, η COMISAIR, έδειξε ότι η συνεχής παρακολούθηση της γλυκόζης μπορεί να κάνει τη διαφορά στη θεραπεία.

Η Σημασία της Συνεχούς Παρακολούθησης της Γλυκόζης στη Διαχείριση του Διαβήτη Τ1 Read More »