Το Fazup είναι ένα προϊόν που σχεδιάστηκε για να μειώσει την έκθεσή σας στην ακτινοβολία του κινητού τηλεφώνου
Προστασία για ευαίσθητες ομάδες: Το Fazup είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις ευαίσθητες ομάδες που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς τους παρέχει πρόσθετη προστασία από την ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων.
Do-Cell-Phones-Pose-a-Health-Hazard
Η σχέση μεταξύ των αυτοανοσοπαθειών και της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας: Μια επισκόπηση της επιστημονικής έρευνας και των πιθανών επιπτώσεων στην υγεία