Επιστημονικές Μελέτες

Παρακάτω υπάρχει ένας κατάλογος που τον ανανεώνεται συνεχώς και περιέχει επίσημες επιστημονικές μελέτες για το μέλι και την πρόπολη.

Οι μελέτες για λόγους αντικειμενικότητας παραμένουν στην αρχική τους μορφή χωρίς την οποιοδήποτε από μέρους μας επεξεργασία, και για αυτόν το λόγο έχουν παραμείνει στην αρχική τους γλώσσα.