Η επείγουσα ανάγκη μιας τεχνολογικής επανάστασης μετά την πανδημία

Μια νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT Health) υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη μιας τεχνολογικής επανάστασης μετά την πανδημία, αξιοποιώντας την Τεχνητή ...

Υποστελεχωμένα γηροκομεία θέτουν σε κίνδυνο πτώσης τους ασθενείς

Υποστελεχωμένα γηροκομεία θέτουν σε κίνδυνο πτώσης τους ασθενείς τους. Όπως πολλά γηροκομεία των ΗΠΑ, έτσι και οι εγκαταστάσεις φροντίδας ηλικιωμένων στο Ιλινόις φαίνεται να ...

Τι είναι η κατάκλιση και τα έλκη πίεσης;

Ομάδες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση κατακλίσεων είναι ηλικιωμένοι ασθενείς με μειωμένη κινητικότητα, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί ασθενείς, ορθοπεδικοί ασθενείς με κατάγματα σπονδυλικής στήλης, λεκάνης ή ...