Διαβήτης Τύπου 1 και κληρονομικότητα

Διαβήτης Τύπου 1 και κληρονομικότητα

Ο διαβήτης τύπου 1 (ΔΤ1) είναι μια χρόνια αυτοάνοση πάθηση που επηρεάζει την ικανότητα του οργανισμού να ρυθμίζει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.

Διαβήτης Τύπου 1 και κληρονομικότητα Read More »