Μύθοι και παρανοήσεις για το διαβήτη μπορούν να προκαλέσουν επιπλέον άγχος και στρες στους ανθρώπους που ζουν με την πάθηση.

Μύθοι και παρανοήσεις για το διαβήτη μπορούν να προκαλέσουν επιπλέον άγχος και στρες στους ανθρώπους που ζουν με την πάθηση.

Οι μύθοι για τον διαβήτη – είτε πρόκειται για τύπο 1 είτε για τύπο 2 – είναι πολλοί. Είτε προέρχονται από μέσα είτε από έξω από την κοινότητα, οι παρανοήσεις μπορούν να προκαλέσουν επιπλέον άγχος σε αυτούς που ζουν με την πάθηση.

Μύθοι και παρανοήσεις για το διαβήτη μπορούν να προκαλέσουν επιπλέον άγχος και στρες στους ανθρώπους που ζουν με την πάθηση. Read More »